KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT INGA JACHOWICZ

Szanowni Państwo,

niezmiernie mi miło, że odwiedzacie Państwo stronę internetową poświęconą mojej Kancelarii Adwokackiej. Nazywam się Inga Jachowicz. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i była członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi do listopada 2017 roku. W chwili obecnej jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Częstochowsko-Piotrkowskiej. Doświadczenie zawodowe pierwotnie zdobywałam pracując, pełniąc służbę w organach administracji państwowej a następnie w kancelariach. Powyższe umożliwiło mi wnikliwe poznanie w sposób praktyczny zasad funkcjonowania administracji, sądownictwa, jak i sektora prywatnego. Prowadząc sprawy Klientów kieruję się zasadami etyki zawodowej, profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, mając na względzie indywidualne podejście do każdej ze spraw. Podstawowy cel to najwyższa jakość i skuteczność świadczonych usług oraz terminowość w realizowaniu zleceń.


Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług.


z poważaniem
Inga Jachowicz


Usługi


W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zapewniam kompleksową i profesjonalną pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz biznesowym.

W zależności od Państwa potrzeb:

 • udzielam ustnych i pisemnych porad prawnych;
 • sporządzam opinie prawne;
 • przygotowuję i opiniuję umowy;
 • uczestniczę w negocjacjach;
 • reprezentuję Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji państwowej i innymi instytucjami;
 • występuję jako obrońca oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i w postępowaniach sądowych;
 • reprezentuję osoby pokrzywdzone, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach karnych;

Powyżej wskazany zakres usług dotyczy następujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne;

 • prawo rodzinne;

 • prawo spadkowe;

 • prawo pracy;

 • prawo gospodarcze;

 • prawo administracyjne;

 • prawo upadłościowe i naprawcze;

 • prawo karne;Wynagrodzenie


Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi w zakresie pomocy prawnej jest uwarunkowane stopniem zawiłości sprawy oraz niezbędnym nakładem mojej pracy. Jest ono ustalane zawsze indywidualnie podczas rozmów z Klientem.

  Stosuję następujące sposoby rozliczeń:
 • system stawki godzinowej – uzależniony od ilości przepracowanych godzin;
 • system wynagrodzenia ryczałtowego – wynagrodzenie ustalone z góry, bez względu na nakład pracy;
 • system z wynagrodzeniem za sukces – element wynagrodzenia stanowi premia ustalana jako procent od wysokości wygranej w sprawie;
Co do zasady honorarium jest płatne z góry. W szczególnie uzasadnionych wypadkach istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Porada on-line


W dzisiejszych czasach, w dniu wypełnionym od rana do wieczora obowiązkami, bardzo często trudno Państwu wygospodarować wolną chwilę na spotkanie z prawnikiem. Mając powyższe na uwadze proponuję Państwu tzw. usługę porady – on line, tj. porady prawnej za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.

Jeśli macie Państwo pytanie prawne, szukacie porady prawnej albo potrzebujecie sporządzić profesjonalne pismo procesowe czy umowę – skontaktujcie się Państwo z moją Kancelarią, przesyłając wypełniony formularz, opisując swój problem prawny - udzielając przy tym dokładnych informacji oraz dołączając w razie potrzeby niezbędne skany dokumentów. Niezwłocznie po jego otrzymaniu, Państwa zgłoszenie zostanie przeze mnie wstępnie przeanalizowane pod względem prawnym i wycenione. Następnie, w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Kancelarię zapytania, na wskazany w formularzu adres e-mail zostaną Państwo powiadomieni o decyzji w sprawie podjęcia się świadczenia danej usługi (Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej bez podania przyczyny), jak również warunkach z tym związanych oraz wycenie usługi. Natomiast w przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia stanu faktycznego zostaną Państwo poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji, o uzupełnienie danych dotychczas przez Państwa wskazanych. Wskazać w tym miejscu należy, iż przedmiotowa usługa do powyższego momentu nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Jest całkowicie bezpłatna.

Po otrzymaniu wiadomości od Kancelarii - jeżeli będzie Państwu odpowiadać kwota wyceny – poproszę Państwa o informację zwrotną – wyrażenie zgody na wykonanie usługi w określonej cenie i dokonanie wpłaty na wskazane konto Kancelarii. Pragnę podkreślić, iż każdorazowo cena usługi zostanie z Państwem ustalona jeszcze przed wykonaniem zlecenia i nie ulegnie ona zmianie w trakcie jego trwania.

Opinia prawna (czy też projekt pisma procesowego bądź umowy w zależności od zakresu zlecenia) będzie sporządzona i wysłana do Państwa na wskazany w formularzu adres e-mail - w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Kancelarii.

Każdą powierzoną sprawę wykonuję z należytą starannością i pełnym profesjonalizmem – pragnąc w czytelny i przystępny sposób wyjaśnić Państwu zagadnienie prawne, a Państwa zapytania są każdorazowo chronione tajemnicą adwokacką.Kontakt

Uprzejmie proszę o telefoniczne bądź mailowe umawianie terminu spotkania.
@

Kancelaria Adwokacka Adwokat Inga Jachowicz

adwokat@ingajachowicz.pl
+48 501 960 095
facebook.com/adwokatingajachowicz/

Siedziba:

ul. Reymonta 21 lok. 4
97-500 Radomsko